فاصله مناسب بین عقد تا عروسی

خانواده های سنتی اعتقادی به زیاد شدن عقد ندارند ولی این ایام خانواده های بیشتری را مـشاهده می کنید که ترجیح می دهند میـان عقد و عروسیفرزندانشان چند ماه فاصله باشد تا در این وقـت هم عروس و داماد شناخت زیادتری نسبت به همدیـگر پیدا نمایند و هم به وضعیت با ثبات تری برسند و مقدمات مراسم ازدواجشان را فراهم نمایند.

اما در جایی که حرف در مـورد فاصله مناسب میـان عقد تا عروسی می باشد، همسـر ان جوان و پدر و مادر می بایست به چند نکته دقت داشته باشند.

۱- چنان چه زوج آشنایی گذشته خوبی ندارند، می بایست این فاصله زیـادتر باشد تا شناخت ها تکمیل تر گردد. منظور آن می باشد که دختر و پسر بتوانند در این مدت توانمندی ها، سلیقه ها، نقاط قوت، آداب و اعتقادات یکدیـگر را بشناسند. ولی چنان چه به واسطه رفت و آمدهای فامیلی و خانوادگی و یا حرف هایی که خود زوج پیش از وصلت با هم داشته اند با یکدیـگر آشنایی دارند، مناسب نمی باشد که این فاصله زیاد باشد، به ویژه چنان چه دو فرد با هم مشکلی ندارند.

۲- زیاد شدن زمان عقد و ادامه پیدا کردن آن پـس از آن که دختر و پسر از یکدیـگر مطمئن شدند آسیب زا می باشد و شانس دارد ایجاد مساله کند. قسمتـی از شناخت را می بایست به زمان زیر یک سقف رفتنتان موکول نمایید. در غیر این صورت نه فقط جذابیت خود را برای همسـرتان از دست می دهید، چـرا که حوصله خانواده ها را هم سر می برید و موجـب می شوید دلخوری های کوچک آتش های بزرگی را برپا نماید .

به طور کامل چنان چه بخواهیم حدود زمان مناسب برای فاصله عقد تا عروسی را بگوییم، می توان گفت شش ماه تا یک سال، وقـت مناسبی می باشد. اما این محدوده قطعی نمی بـاشد و نمی توان گفت که برای تمام اشخـاص مناسب می باشد، ولی حدود مناسب همین قدر می باشد

۳- مقوله دیگر اینکه وقتی که اشخـاص گزینش درستی داشته اند و خودشان هماهنگی دارند و شبیه هم می باشند ، در این شرایط خوب است فاصله کم باشد و عروسی را به تأخیر نیندازند. در گزینش درست با ارزش آن است که شخـص در وقـت انتخاب، تشابه را رعایت نماید .

متاسفانه بعضـی اشخـاص تصور می نمایند که فرق داشتن با همسـر خوب می باشد. در حالی که در یک گزینش مناسب همسـران می بایست با هم شباهت هایی داشته باشند. اما در گفتگو شباهت، چند مورد خیلی ارزش دارد. چیزی که فرهنگ ما روی آن خیلی تأکید دارد، تشابه اعتقادی می باشد. چنان چه که چنین موضوعی وجود نداشته باشد، بعدها خواهـد توانست مشکل ایجاد نماید .

یادمان باشد در زوج ها دو مورد ایجاد مشکل می کند ؛ یکـی فرق های جدی اعتقادی و دیگری هم نظـرهایی که اطرافیان دربـاره این گزینش دارند. موقعی وجود چنین مسائلی، زیاد شدن زمان عقد تا عروسی هم کمک چندانی نمی کند .

۴- بطور کلی چنان چه بخواهیم حدود وقتی مناسب برای فاصله عقد تا عروسی را بگوییم، می توان گفت شش ماه تا یک سال، وقـت مناسبی می باشد. اما این محدوده قطعی نمی بـاشد و نمی توان گفت که برای تمام اشخـاص مناسب می باشد، ولی حدود مناسب همین قدر می باشد.